Đối với doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn, CĐ cần chủ động bàn với người sử dụng lao động tạo nguồn hoặc tìm biện pháp tháo gỡ để bảo đảm trả lương, thưởng cho NLĐ. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các cấp CĐ phải cử cán bộ thường xuyên giám sát việc trả lương, thưởng trong DN; nếu phát sinh tranh chấp phải kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng địa phương và CĐ cấp trên của DN để giải quyết kịp thời, đồng thời báo ngay về LĐLĐ TPHCM. Riêng CĐ các KCX-KCN phối hợp với LĐLĐ và cơ quan chức năng địa phương để giải quyết tranh chấp. LĐLĐ TPHCM yêu cầu các cấp CĐ khẩn trương thực hiện và báo cáo về LĐLĐ TPHCM trước ngày 4-2-2002.

L.Thanh