Gián đoạn 1 tháng đóng BHXH có được hưởng lương hưu? - Ảnh 1.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH và Luật Việc làm, thời gian đóng BHXH, BHTN sẽ được bảo lưu và cộng dồn khi tính hưởng chế độ hưu và trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể, một trong những điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) (đối với trường hợp làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn và không xác định thời hạn); đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Đối với trường hợp hưởng lương hưu thì phải có thời gian tham gia BHXH cộng dồn từ đủ 20 năm trở lên. Như vậy, việc bị gián đoạn 1 tháng đóng BHXH không ảnh hưởng gì đến việc hưởng BHTN hay lương hưu về sau của nhân viên.