Theo quyết định, Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí bằng 13% tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm đối tượng được hưởng hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện. Thời gian được Nhà nước hỗ trợ kinh phí là số tháng thực tế làm giáo viên mầm non trước ngày 1-1-1995 của người được hỗ trợ nhưng tối đa không quá 60 tháng.

Đối tượng  được hưởng hỗ trợ là giáo viên trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, lớp trẻ hệ công lập, dân lập và bán công chưa chuyển đổi có thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 và liền sau đó được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non; có đủ 15 đến dưới 20 năm đóng BHXH; chưa nhận chế độ BHXH một lần và cam kết tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định của Luật BHXH.Duy Quốc