Bộ phim gồm 4 tập phim ngắn: Tập 1, "Ký ức mãi không quên" nêu bật những khó khăn của tổ chức CĐ những ngày đầu tiếp quản TP; tập 2, "Sức trẻ ngày ấy" kể lại khí thế trong lao động, sản xuất, xây dựng TP những ngày đầu giải phóng; tập 3, "Cùng đất nước - đổi mới và hội nhập" tái hiện những đổi mới của tổ chức CĐ TP trong giai đoạn đổi mới - hội nhập; tập cuối, "Tiếp nối truyền thống" là những hoạt động của tổ chức CĐ TP trong giai đoạn hiện nay và định hướng trong thời gian tới.

Bộ phim nhằm tuyên truyền truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân (CN) và tổ chức CĐ TP qua các giai đoạn lịch sử, nhất là thời gian đầu tiếp quản TP; tiếp tục phát huy niềm tự hào; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp CN và tổ chức CĐ TP trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển TP. LĐLĐ TP đề nghị các cấp CĐ tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ theo dõi các tập phim trên các kênh: Chương trình truyền hình Công nhân - CĐ (phát sóng lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hằng tuần trên kênh HTV9, từ ngày 5 đến 26-5) hoặc theo dõi trên kênh YouTube của CĐ TP.

H.Đào