Theo đó, năm học 2016-2017, TP sẽ thí điểm việc hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con CN (từ 3-5 tuổi) tại 2 quận Bình Tân và Thủ Đức. Cụ thể, tại quận Bình Tân có Trường Mầm non 30-4 (KCN Vĩnh Lộc); quận Thủ Đức có Trường Mầm non KCX Linh Trung I và Trường Mầm non KCX Linh Trung II. Các trường này sẽ giữ trẻ từ thứ hai đến thứ bảy và thời gian giữ trẻ kéo dài đến 17 giờ 30 phút. Theo kế hoạch, năm học 2017-2018, TP sẽ mở rộng việc giữ con CN tại KCX Tân Thuận (quận 7) và KCN Tây Bắc (huyện Củ Chi). Đến năm học 2018-2019, sẽ thực hiện đại trà ở các trường mầm non tại các KCX-KCN TP.


Con công nhân đang theo học tại Trường Mầm non KCX Linh Trung 1, quận Thủ Đức, TP HCM

Con công nhân đang theo học tại Trường Mầm non KCX Linh Trung 1, quận Thủ Đức, TP HCM

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP, mức chi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên giữ trẻ ngoài giờ là 33.000 đồng/giờ (từ thứ hai đến thứ sáu) và 44.000 đồng/giờ (ngày thứ bảy). Kinh phí do ngân sách hỗ trợ 50%, phần còn lại vận động doanh nghiệp hỗ trợ và thu của phụ huynh.

Tin-ảnh: H.Đào