Giúp người nghèo tiếp cận vốn

Năm 2014, mục tiêu hàng đầu của Quỹ CEP là tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động tại các tỉnh, thành lân cận nhằm giúp người nghèo, nhất là CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận vốn để cải thiện đời sống

.K.An