Hà Nội: 165.007 lao động mất hoặc thiếu việc làm - Ảnh 1.

Các đại biểu tại hội nghị giao ban

Ngoài ra, còn có 520 cơ sở giáo dục ngoài công lập, với gần 40.000 cán bộ, giáo viên, người lao động bị mất hoặc thiếu việc làm. San sẻ khó khăn với đoàn viên - lao động, các cấp Công đoàn TP Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 61.971 trường hợp khó khăn.

Hiện LĐLĐ TP Hà Nội đang tiếp tục tập hợp CNVC-LĐ bị mất việc hoặc thiếu việc làm và đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND TP các hình thức hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của CNVC-LĐ.

Tin-ảnh: D.Thảo