Các đoàn viên vay vốn lần này để sử dụng cho các mục đích như: học nâng cao trình độ, sửa chữa nhà cửa, cải tiện phương tiện sinh hoạt, làm việc và sản xuất - kinh doanh cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hà Nội: Giải ngân 1,67 tỉ đồng cho đoàn viên khó khăn vay vốn - Ảnh 1.

Đoàn viên khó khăn của huyện Phúc Thọ tại buổi vay vốn

Phúc Thọ là huyện thuần nông, kinh tế còn khó khăn nên đoàn viên, CNVC-LĐ huyện Phúc Thọ luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Quỹ Trợ vốn CNVC-LĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình. Hiện tổng số dư nợ cho vay trên địa bàn huyện là 5,5 tỉ đồng, cho 275 đoàn viên. Từ nguồn vốn vay, đoàn viên khó khăn tại huyện đã cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Tin-ảnh: D.Thảo