Các trường hợp vay chủ yếu để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện điều kiện sinh hoạt. Đây là lần thứ 2 trong năm 2020, Quỹ Trợ vốn CNVC-LĐ nghèo thủ đô đã giải ngân cho đoàn viên, người lao động công ty này, nhằm khắc phục những khó khăn sau đại dịch Covid-19.

Hà Nội: Hỗ trợ công nhân cải thiện thu nhập, chỗ ở - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam nhận vốn vay

Sau 2 đợt giải ngân, quỹ đã hỗ trợ 86 đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam với số tiền hơn 2,8 tỉ đồng.

Tin-ảnh: D.Thảo