Hà Nội: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người lao động - Ảnh 1.

CNVC-LĐ góp ý tại hội nghị

Tại hội nghị, CNVC-LĐ đã nêu 15 ý kiến, đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo thị xã về các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động như: chế độ chính sách với giáo viên hợp đồng, thời gian làm việc; chế độ phụ cấp độc hại, lương cho nhân viên thiết bị trường học; chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Ngoài ra, CNVC-LĐ cũng bày tỏ tâm tư nguyện vọng được chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần. Phần lớn ý kiến của CNVC-LĐ đã được chủ tịch UBND thị xã trả lời cụ thể, xác đáng tại buổi đối thoại.

Chương trình là dịp quan trọng để cấp ủy, lãnh đạo thị xã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CNVC-LĐ, cán bộ CĐ thị xã, qua đó chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề tồn tại nhằm cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, đời sống của CNVC-LĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Tin-ảnh: D.Thảo