Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cán bộ Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Trong đó, giảng viên tập trung phổ biến những nội dung cơ bản những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2019 như việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập. Đặc biệt, luật cũng bổ sung quy định khuyến khích người không đủ năng lực, uy tín, trình độ từ chức...

HÀ NỘI: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Cùng đó, giảng viên cũng truyền đạt tới các đại biểu những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tố cáo năm 2018 như: rút gọn trình tự, thời gian giải quyết tố cáo; bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; cho phép rút tố cáo; quy định rõ về bảo vệ người tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo... 

Tin-ảnh: D.Thảo