Để việc biểu dương đạt kết quả thực chất, LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn (CĐ) thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình; tuyên truyền về vai trò của gia đình trong hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống con người; tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, sự chia sẻ, yêu thương giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần chú trọng trang bị các kiến thức cơ bản về gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục trước hôn nhân, phòng chống bạo lực gia đình cho CNVC-LĐ, nhất là nữ CNVC-LĐ.

Hà Nội: Nhân rộng điển hình gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu - Ảnh 1.

Các gia đình CNVC-LĐ thủ đô tiêu biểu được tôn vinh trong năm 2018

LĐLĐ TP Hà Nội lưu ý các CĐ cấp trên cơ sở ngoài việc tổ chức biểu dương, khen thưởng ở cấp mình, cần xét chọn gương điển hình gia đình CNVC-LĐ tiêu biểu để đề nghị LĐLĐ TP Hà Nội biểu dương. Từ đề nghị của CĐ cấp trên cơ sở, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ xét chọn, tổ chức biểu dương 90 gia đình CNVC-LĐ thủ đô tiêu biểu năm 2019 nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6. 

Tin-ảnh: D.Thảo