Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Tổ chức LĐLĐ TP Hà Nội đã trao đổi với học viên về phần mềm quản lý đoàn viên CĐ và đổi thẻ đoàn viên CĐ, hướng dẫn cách đăng nhập phần mềm, tạo cây thư mục cho các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐ cơ sở và hướng dẫn học viên thực hành trên máy tính theo nội dung tập huấn. Học viên cũng được trao đổi, thảo luận chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức và triển khai tại đơn vị.

Hà Nội: Tập huấn triển khai phần mềm quản lý đoàn viên - Ảnh 1.

Học viên thực hành sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên trên máy tính

Theo lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội, việc mở các lớp tập huấn nhằm triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả việc xây dựng, quản lý phần mềm, đổi thẻ đoàn viên CĐ theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, qua đó nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin, thống nhất cách quản lý đoàn viên trong hệ thống CĐ; tăng cường công tác quản lý đoàn viên, xác định đầy đủ, chính xác số lượng đoàn viên, đồng thời thực hiện tốt hơn các chính sách ưu đãi, chăm lo lợi ích cho đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả hoạt động của các cấp CĐ.

Tin-ảnh: D.Thảo