Nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm của CNVC-LĐ thủ đô đối với quân, dân huyện đảo Trường Sa đang ngày đêm bảo vệ biển, đảo giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển bảo Việt Nam, LĐLĐ TP Hà Nội kêu gọi mỗi đoàn viên ủng hộ ít nhất một ngày lương cho Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam". Thời gian đóng góp đến hết ngày 15-4.

Toàn bộ số tiền vận động được sẽ được LĐLĐ TP Hà Nội chuyển đến Ủy ban MTTQ TP Hà Nội.

D.Thảo