Đại biểu trao đổi ý kiến tại buổi tọa đàm
Đại biểu trao đổi ý kiến tại buổi tọa đàm

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng để thực hiện tốt Nghị định 60, trước hết các cơ quan chức năng phải thay đổi nhận thức của chủ doanh nghiệp về lợi ích của việc tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ, từ đó tuân thủ pháp luật. Bên cạnh linh hoạt về hình thức tổ chức đối thoại để tránh ảnh hưởng sản xuất, khi chuẩn bị nội dung đối thoại, CĐ cơ sở cần hài hòa lợi ích đôi bên, không chỉ có đòi hỏi quyền lợi của CNVC-LĐ mà tập trung các giải pháp tiết kiệm, nâng cao năng suất lao động...

Mặt khác, nhiều ý kiến kiến nghị cơ quan chức năng thường xuyên giám sát, kiểm tra và xử phạt các đơn vị vi phạm việc thực hiện quy chế dân chủ.

Tin-ảnh: T.Nga