10 năm qua, các cấp Công đoàn (CĐ) TP đã củng cố, kiện toàn, bổ sung cán bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp CĐ. Các CĐ cơ sở được thành lập ở các loại hình kinh tế ngoài nhà nước. Quy mô CĐ cơ sở giữa các đơn vị có sự chênh lệch lớn, CĐ cơ sở ít nhất 5 đoàn viên, CĐ cơ sở lớn nhất có trên 30.000 đoàn viên. Đến nay, LĐLĐ TP đang quản lý 2.779 CĐ cơ sở với 261.995 đoàn viên, trong đó CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước có 1.377 đơn vị với 200.588 đoàn viên. Các cấp CĐ TP đã kết nạp mới 213.724 đoàn viên, đạt 164% kế hoạch.

Hải Phòng: Hơn 4.300 công nhân được kết nạp Đảng - Ảnh 1.

LĐLĐ TP Hải Phòng tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể tại buổi tổng kết

Từ năm 2009 đến nay, các cấp CĐ TP đã giới thiệu được 26.471 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 18.124 đoàn viên được kết nạp Đảng; có 4.314 đảng viên là công nhân ở các loại hình doanh nghiệp.

Tin-ảnh: N.Tú