CĐ KKT Hải Phòng hiện quản lý 186 CĐ cơ sở với hơn 100.000 đoàn viên. Nhiều năm qua, CĐ KKT Hải Phòng luôn đi đầu trong các phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" với hơn 7.500 sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật mỗi năm.

Dịp này, ngoài vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, CĐ KKT Hải Phòng còn trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ" cho 19 cá nhân; biểu dương 90 chủ tịch CĐ cơ sở tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

H.Lê