Chương trình thu hút gần 300 đoàn viên - lao động tham gia các hoạt động như: tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn, hội thi "Phụ nữ Bình Chánh lái xe an toàn", tư vấn mua xe trả góp với lãi suất ưu đãi, thay nhớt xe máy miễn phí…

Hạn chế rủi ro tai nạn giao thông trong CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Các nữ CNVC-LĐ tham gia hội thi “Phụ nữ Bình Chánh lái xe an toàn”

Chương trình nhằm giúp đoàn viên - lao động nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và xã hội, góp phần hạn chế rủi ro tai nạn giao thông.

Tin-ảnh: H.Như