Đây là cơ sở pháp lý để đảm bảo thời gian lưu trú được gia hạn phù hợp với thời hạn hộ chiếu để tránh những bất tiện đối với người nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại Hàn Quốc.

Theo đó, kể từ ngày 1-7-2021 đến ngày 30-6-2022, ông dân nước ngoài có hộ chiếu còn thời hạn dưới 1 năm sẽ được coi là còn thời hạn 1 năm và được gia hạn thời gian lưu trú là 1 năm. Ví dụ: Trường hợp 1, thời hạn hộ chiếu còn 5 tháng (dưới 1 năm) sẽ được được gia hạn thời gian lưu trú là 1 năm, kể cả trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được gia hạn thời gian lưu trú 2 năm trở lên. Trường hợp 2, thời hạn hộ chiếu còn 1 năm 2 tháng (trên 1 năm) sẽ được gia hạn thời gian lưu trú là 1 năm 2 tháng (bằng với thời hạn hộ chiếu), kể cả trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được gia hạn thời gian lưu trú 2 năm trở lên.

Hàn Quốc có chính sách mới gia hạn thời gian lưu trú cho lao động nước ngoài - Ảnh 1.

Lao động Việt Nam vẫn xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc dù dịch Covid-19 cả hai nước vẫn phức tạp

Từ ngày 01-7-2022 trở đi, nghĩa là tròn 1 năm áp dụng chính sách trên, trong trường hợp công dân nước ngoài vẫn còn thời hạn cư trú nhưng không thể cấp lại hộ chiếu vì mất hộ chiếu hoặc lý do khác, nếu thời hạn hộ chiếu còn dưới 6 tháng thì tính là còn thời hạn 6 tháng và được gia hạn thời gian lưu trú là 6 tháng. Trường hợp 1, thời hạn hộ chiếu còn 5 tháng (dưới 6 tháng) sẽ được được gia hạn thời gian lưu trú là 6 tháng, kể cả trong trường hợp người đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được gia hạn thời gian lưu trú 2 năm trở lên. Trường hợp 2, thời hạn hộ chiếu còn 8 tháng (trên 6 tháng) sẽ được được gia hạn thời gian lưu trú là 8 tháng (bằng thời hạn hộ chiếu), kể cả trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được gia hạn thời gian lưu trú 2 năm trở lên.

Quy định này không áp dụng đối với người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao (A-1), công vụ (A-2), thỏa thuận quốc tế (A-3), thường trú nhân (F-5); Người nước ngoài được xác định thuộc diện tị nạn (F-2), thân nhân gia đình (F-1), người đang xin quy chế nhân đạo/tị nạn (G-1); Người không có quốc tịch.

Như vậy, người lao động Việt Nam đi làm việc ở Hàn Quốc theo các chương trình hợp tác hiện nay sẽ được áp dụng của quy định trên.

Tin-ảnh: G.Nam