Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo chính sách gia hạn thời gian làm việc 1 năm cho lao động nước ngoài làm việc theo chương trình EPS.

Cụ thể, người lao động theo chương trình EPS hợp pháp tính tới ngày 28-12-2021 (hợp đồng 3 năm và hợp đồng 4 năm 10 tháng) kết thúc thời hạn làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01-01-2022 đến ngày 12-04-2022 sẽ được gia hạn cư trú thêm 1 năm để có thể tiếp tục làm việc tại Hàn Quốc.

Nếu người lao động đang trong thời gian tìm việc ở thời điểm áp dụng chính sách gia hạn này sẽ được gia hạn thêm 90 ngày, sau khi tìm được việc, có hợp đồng lao động sẽ được gia hạn thêm 9 tháng.

Hàn Quốc gia hạn thêm 1 năm cho người lao động nước ngoài - Ảnh 1.

Lao động Việt Nam hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm để làm việc

Những người không thuộc phạm vi áp dụng chính sách trên là những người hết hạn hợp đồng 3 năm đã nhận quyết định ký lại hợp đồng trước ngày 28-12-2021 (nhưng nếu được chủ sử dụng nộp đơn hủy bỏ việc ký lại hợp đồng với Bộ Lao động Hàn Quốc đúng quy định thì có thể vẫn được áp dụng); Người đã đăng ký gia hạn lưu trú trước ngày có chính sách mới; Người đã nhận quyết định gia hạn thời gian chờ xuất cảnh; Người hết thời gian nộp hồ sơ chuyển việc, hết hạn thời gian tìm việc.

Về thủ tục gia hạn cư trú, người lao động có thể kiểm tra tình trạng gia hạn của mình trên Website: https://www.hikorea.go.kr bởi vì việc gia hạn cư trú sẽ được áp dụng tự động trên hệ thống quản lý của Chính phủ Hàn Quốc. Nếu chưa có kết quả, có thể liên hệ tổng đài 1345 hoặc tới Cục xuất nhập cảnh gần nhất để được giải đáp.

Tin-ảnh: G.Nam