CLB gồm 20 thành viên thuộc Ban Nữ công LĐLĐ huyện, có nhiệm vụ tập hợp đội ngũ cán bộ nữ duy trì thường xuyên hoạt động bằng nhiều hình thức sinh hoạt như: họp mặt, tọa đàm, nghe báo cáo chuyên đề về thời sự xã hội, hôn nhân gia đình, kỹ năng quản lý điều hành, giao tiếp, giáo dục sức khỏe, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước có liên quan đến nữ giới. Đồng thời triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; tuyên truyền các văn bản luật có liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội cho cán bộ CNVC-LĐ tham gia sinh hoạt.

Hậu Giang: Ra mắt  Câu lạc bộ Cà phê pháp luật - Ảnh 1.

Các thành viên câu lạc bộ tư vấn pháp luật trong ngày ra mắt Ảnh: HOÀI PHÚC

Tại các buổi sinh hoạt, ngoài phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tư vấn, hỗ trợ pháp luật, các thành viên CLB còn hùn vốn xoay vòng không tính lãi, hỗ trợ cải thiện đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

V.Linh