Lớp học kéo dài trong 6 ngày, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức đa chiều, giúp hiểu đúng về rối loạn phổ tự kỷ có cái nhìn tổng quan về phương pháp can thiệp, hướng dẫn xây dựng, thực hiện và giám sát kế hoạch can thiệp cá nhân cho trẻ; giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp và tư vấn hỗ trợ gia đình có trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ...

Hỗ trợ can thiệp hành vi trẻ tự kỷ trên toàn quốc - Ảnh 1.

Cán bộ, kỹ thuật viên tại các cơ sở nuôi dạy trẻ tự kỷ tham gia tập huấn

Đây là hoạt động ý nghĩa của dự án "Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam" nhằm đưa bộ tài liệu chuẩn can thiệp hành vi trẻ tự kỷ vào ứng dụng thực tế, xây dựng lực lượng kỹ thuật viên nòng cốt về tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và hỗ trợ trẻ tự kỷ cải thiện hành vi, có cuộc sống bình thường như những trẻ khác.

Tin-ảnh: N.Hoàng