Khóa học miễn phí kéo dài trong thời gian 6 tháng, 33 học viên đã được đào tạo về nghiệp vụ nhà hàng (nghiệp vụ bàn và pha chế), học ngoại ngữ, vi tính và các kỹ năng sống. Sau thời gian học tập, 23 học viên đạt tiêu chuẩn đã được trao giấy chứng nhận, trong đó có 8 học viên xuất sắc được nhận phần thưởng của ban tổ chức.


Một tiết mục biểu diễn của học viên tốt nghiệp lớp nghiệp vụ nhà hàng khóa 14

Một tiết mục biểu diễn của học viên tốt nghiệp lớp nghiệp vụ nhà hàng khóa 14

Từ năm 2007 đến nay, dự án đã hỗ trợ cho 569 em, trong đó có 520 học viên thành công và 86% có việc làm với mức thu nhập trên chuẩn nghèo. Sau khi học nghề, các học viên được hỗ trợ giới thiệu việc làm trong 6 tháng.

Tin-ảnh: T.Nga