Hỗ trợ đoàn viên khó khăn an cư - Ảnh 1.

Công đoàn Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn trao Mái ấm Công đoàn cho ông Lượng

Ông Lượng nghỉ hưu năm 2019, được Công ty CP In Vườn Lài giữ lại làm việc với mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng, con gái lớn làm công nhân Công ty CP In Văn hóa Sài Gòn, con gái út đang đi học.

Tin-ảnh: N.Hà