Theo đó, CĐ cơ sở có trách nhiệm khảo sát, lập danh sách đối tượng là đoàn viên, công nhân lao động đang gặp khó khăn về nhà ở hoặc nhà bị hư hỏng nặng, nhà tạm, dột nát, bị thiên tai, hỏa hoạn… hoặc có đất ở hợp pháp nhưng không có điều kiện xây nhà để gửi về CĐ các KCX-KCN TP. Điều kiện để được hỗ trợ: công nhân có 5 năm là đoàn viên CĐ trở lên, có thời gian làm việc tại doanh nghiệp ít nhất 2 năm và có những đóng góp tích cực cho doanh nghiệp và tổ chức CĐ.

Hỗ trợ đoàn viên khó khăn về nhà ở - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TP HCM (phải) nhận hỗ trợ của doanh nghiệp cho Chương trình Mái ấm Công đoàn

Mức hỗ trợ mái ấm tối đa 60 triệu đồng/trường hợp, riêng đoàn viên ở khu vực Nhà Bè, Cần Giờ mức hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/trường hợp. Đoàn viên, người lao động phải có đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của địa phương và công văn đề nghị của CĐ cơ sở gửi về CĐ các KCX-KCN TP để được xem xét hỗ trợ.

H.Đào