CĐ Y tế Việt Nam hiện có 40.455 đoàn viên với 103 CĐ cơ sở. 6 tháng đầu năm 2016, đã có gần 1.800 đoàn viên, người lao động khó khăn được hỗ trợ gần 900 triệu đồng. Các cấp CĐ ngành còn tổ chức trên 420 cuộc tập huấn, tuyên truyền chính sách, pháp luật cho người lao động…


Chúc mừng các ủy viên ban chấp hành vừa được bầu bổ sung

Chúc mừng các ủy viên ban chấp hành vừa được bầu bổ sung

Trong thời gian tới, CĐ Y tế Việt Nam tiếp tục tăng cường thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, thực hiện kế hoạch xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, bệnh viện không thuốc lá; tổ chức các phong trào thi đua... Dịp này hội nghị cũng đã bầu bổ sung 3 ủy viên ban chấp hành.

K.Nam