Theo đó, các CĐ cơ sở xét chọn những trường hợp CNVC-LĐ có gia đình (tứ thân phụ mẫu) bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt gây ra: nhà đổ, tốc mái; ruộng vườn, hoa màu bị hư hỏng nặng... CĐ Viên chức TP HCM sẽ tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ đến gia đình CNVC-LĐ bị thiệt hại nặng do bão lũ. Danh sách gia đình CNVC-LĐ bị ảnh hưởng bão lũ, các CĐ cơ sở gửi về Văn phòng CĐ Viên chức TP HCM - số 32 Trương Định, phường 7, quận 3 - trước ngày 20-11.

CĐ Viên chức TP HCM cho biết tính đến ngày 31-10, qua 2 đợt vận động, CNVC-LĐ đã đóng góp 918 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Với tinh thần tương thân, tương ái, CĐ Viên chức đề nghị các CĐ cơ sở chưa tham gia, tùy điều kiện, hoàn cảnh tiến hành đóng góp trước ngày 15-11.

H.Đào