Trước mắt, trong năm học 2016-2017, sẽ thực hiện thí điểm ở 2 quận Bình Tân và Thủ Đức. Trường Mầm non 30-4 KCN Vĩnh Lộc (quận Bình Tân) và Trường Mầm non KCX Linh Trung 1, Trường Mầm non KCX Linh Trung 2 (quận Thủ Đức) sẽ giữ trẻ đến 17 giờ 30 phút và cả ngày thứ bảy. Đến năm học 2017-2018, sẽ triển khai thực hiện tiếp tại KCX Tân Thuận và KCN Tây Bắc Củ Chi. Bắt đầu từ năm học 2018-2019, sẽ thực hiện đại trà và năm học 2019-2020 trở đi sẽ mở rộng số trường nhận giữ con công nhân (CN) ngoài giờ.

Theo thống kê của UBND TP, hiện các KCX-KCN TP có 73 trường mầm non với 18.741 học sinh, trong đó có 7.121 con CN. Tuy nhiên, các trường mầm non quy định thời gian đón và trả trẻ không phù hợp với thời gian làm việc theo ca của CN.

Ph.Anh