Đối tượng hỗ trợ là NLĐ có hộ khẩu thường trú tại TP HCM, có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài, bao gồm: người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo (có mã số hộ), thân nhân của người có công với cách mạng (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ), người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định.

Hỗ trợ người đi xuất khẩu lao động

NLĐ được hỗ trợ chi phí đào tạo (nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết), chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài (lệ phí làm hộ chiếu, visa, lý lịch tư pháp, khám sức khỏe) và hỗ trợ vay vốn. NLĐ là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, thân nhân của người có công với cách mạng liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đăng ký thường trú để được xem xét hỗ trợ theo quy định. Riêng NLĐ thuộc diện bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ nộp hồ sơ cho chủ đầu tư dự án để được hỗ trợ.

Th.Thảo