Các chính sách được thực hiện như điều chỉnh tiền lương từ 10% đến 30%, tăng tiền ăn giữa ca từ 18.000 đồng/người/bữa lên 28.000 đồng/người/bữa, hỗ trợ tiền ăn sáng 200.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ chi phí đi lại, tiền thuê nhà trọ... Bên cạnh đó, có 8 đơn vị xây nhà lưu trú, giải quyết chỗ ở cho người lao động.

H.Đào