Ngày hội diễn ra các chương trình như "Tư vấn, giới thiệu việc làm" hỗ trợ tìm việc làm cho NLĐ; ngày hội "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với nhiều gian hàng, sản phẩm giảm giá; chương trình "Trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật lao động" với các hoạt động đồng hành và trang bị kỹ năng cho NLĐ…

Tại ngày hội, ban tổ chức còn tặng quà cho đoàn viên khó khăn; tiêm vắc-xin cho NLĐ ở tỉnh trở lại thành phố; tuyên dương các doanh nghiệp chăm lo tốt cho NLĐ trong dịch Covid-19…

H.Đào