Lao động Việt Nam ở Hàn Quốc trở về được hỗ trợ việc làm

Lao động Việt Nam ở Hàn Quốc trở về được hỗ trợ việc làm

Sau đào tạo, học viên được giới thiệu vào các doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam, làm các công việc như tổ trưởng, nhóm trưởng sản xuất, phiên dịch tiếng Hàn, nhân viên văn phòng…

Người lao động có nhu cầu đăng ký tại Trường Đào tạo Lao động xuất khẩu SONA (thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) hoặc email: topikvn@gmail.com; hạn cuối cùng là ngày 25-6.

N.Duy