Theo đó, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp (DN), nhất là việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng; phối hợp với tổ chức Công đoàn hướng dẫn DN xây dựng phương án điều chỉnh lương tối thiểu (LTT) vùng và yêu cầu các DN thực hiện xong trước ngày 31-12.


Các doanh nghiệp phải xây dựng xong phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng trước ngày 31-12

Các doanh nghiệp phải xây dựng xong phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng trước ngày 31-12

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố theo dõi sát tình hình quan hệ lao động tại các DN, nhất là các DN trong KCX-KCN và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế đình công; cập nhật tình hình biến động lao động sau Tết để có biện pháp hỗ trợ DN trong trường hợp thiếu hụt lao động. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể ở các địa phương cần phối hợp với cơ quan chức năng quan tâm, thăm hỏi, động viên gia đình người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết tại nơi lưu trú.

Tin-ảnh: K.An