Trong đó, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên"; nâng chất công tác đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân; tổ chức các hoạt động thiết thực vì đoàn viên và người lao động.

Học Bác bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác tại Bến Nhà Rồng

Ngoài tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, các cấp CĐ cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức trực quan sinh động khác như: đưa bảo tàng Hồ Chí Minh đến với CNVC-LĐ; tổ chức cho CNVC-LĐ xem các vở diễn về Bác hoặc về nguồn thăm quê hương Bác.

Tin-ảnh: N.Hà