Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM, tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong cuộc vận động
Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM, tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong cuộc vận động

Với sự năng động, sáng tạo của các CĐ cơ sở, phong trào học tập Bác đã lan tỏa đến từng CNVC-LĐ với nhiều hình thức học tập thiết thực. Nhiều cá nhân, tập thể đã thể hiện tinh thần tiết kiệm, chia sẻ, hợp tác và đồng hành doanh nghiệp vượt khó. Trong đó, tiêu biểu như Công ty CP Indira Gandhi giảm sản lượng phế phẩm từ 10% xuống 8%; Công ty CP May Sài Gòn 2 tiết kiệm hơn 5 tỉ đồng điện, nước, nguyên vật liệu.

Dịp này, CĐ tổng công ty đã khen thưởng 248 cá nhân và 55 tập thể xuất sắc trong đợt vận động. N.Hà

Nội dung 1 2 3 Crawl bài Import Word Với sự năng động, sáng tạo của các CĐ cơ sở, phong trào học tập Bác đã lan tỏa đến từng CNVC-LĐ với nhiều hình thức học tập thiết thực. Nhiều cá nhân, tập thể đã thể hiện tinh thần tiết kiệm, chia sẻ, hợp tác và đồng hành doanh nghiệp vượt khó. Trong đó, tiêu biểu như Công ty CP Indira Gandhi giảm sản lượng phế phẩm từ 10% xuống 8%; Công ty CP May Sài Gòn 2 tiết kiệm hơn 5 tỉ đồng điện, nước, nguyên vật liệu. Dịp này, CĐ tổng công ty đã khen thưởng 248 cá