Qua triển khai, có 100% CĐ cơ sở đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn liền với việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tại các cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên, y - bác sĩ, nhân viên thực hiện học Bác mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng làm một việc tốt gắn với lĩnh vực chuyên môn về quản lý nhà nước, nhất là công tác khám chữa bệnh.

Học Bác để phục vụ tốt bệnh nhân - Ảnh 1.

Các điển hình học Bác được tuyên dương

Dịp này, CĐ ngành Y tế TP đã tuyên dương 147 gương học Bác và người tốt việc tốt.

Tin-ảnh: H.Đào