Ông Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân chính Đảng  TP HCM, trao bằng khen cho các cá nhân học Bác
Ông Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân chính Đảng TP HCM, trao bằng khen cho các cá nhân học Bác

Mục đích đợt học tập nhằm giúp cán bộ, đoàn viên nâng cao nhận thức và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách tự giác, trách nhiệm; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

CĐ Viên chức TP HCM đề nghị các CĐ cơ sở đưa nội dung học tập thành công việc thường xuyên, nền nếp theo 5 chuẩn mực “Tiết kiệm - chủ động - hợp tác - chia sẻ - trách nhiệm”.

N.Hà