Trong sự nghiệp hoạt động của mình, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc rất chú trọng đến vai trò của giai cấp CN như là động lực mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tiến bộ. Khi làm chủ tịch, Bác thường xuyên đến thăm nơi làm việc, chỗ ăn ở của CN các nhà máy để động viên họ cũng như nhắc nhở những việc làm chưa tốt.

Học Bác từ những điều giản dị - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH E.Land Việt Nam nghe nói chuyện chuyên đề về Bác Hồ

Theo thạc sĩ Phạm Quang Thiều, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Chính trị Xã hội Học viện Cán bộ TP HCM, học Bác trước hết chúng ta học tập đạo đức trong sáng, hết lòng với công việc. Đội ngũ CN cần học Bác ở tinh thần hết lòng với công việc, làm thế nào để hoàn thành công việc được giao, tăng năng suất, tiết kiệm cho doanh nghiệp nhằm tăng thu nhập cho chính bản thân.

Tin-ảnh: H.Đào