Cán bộ CĐ, CNVC-LĐ phải trung thực với Đảng, với nhân dân, trung thực với anh em, đồng nghiệp qua hình thức tự đánh giá, tự phê bình...-Ảnh minh họa: internet
Cán bộ CĐ, CNVC-LĐ phải trung thực với Đảng, với nhân dân, trung thực với anh em, đồng nghiệp qua hình thức tự đánh giá, tự phê bình...-Ảnh minh họa: internet

Qua đó, mỗi cán bộ CĐ, CNVC-LĐ phải trung thực với Đảng, với nhân dân và anh em, đồng nghiệp qua hình thức tự đánh giá, tự phê bình…

Sau buổi học, các cán bộ CĐ, CNVC-LĐ sẽ chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là những người thân, người xung quanh mình về những nội dung chuyên đề, vận động mọi người thực hiện tốt các nội dung này.

N.Hà