Qua 1 năm triển khai, LĐLĐ quận đã phát động các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ, nổi bật là phong trào "Lao động giỏi - lao động sáng tạo" và phong trào "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" được các Công đoàn (CĐ) cơ sở và CNVC-LĐ nhiệt tình hưởng ứng.

Học tập Bác từ việc làm cụ thể - Ảnh 1.

Các cá nhân tiêu biểu học Bác được LĐLĐ quận 5, TP HCM tuyên dương

Thông qua các đợt thi đua, CĐ cơ sở vận động CNVC-LĐ thực hiện 596 công trình, sáng kiến và sản phẩm mới với tổng giá trị đầu tư trên 289 tỉ đồng, làm lợi trên 15,3 tỉ đồng và tiết kiệm trên 4,7 tỉ đồng. Tiêu biểu như công trình "Cải tiến hệ thống chiết rót dầu" của Xí nghiệp Liên doanh Vianco góp phần tiết kiệm và làm lợi cho xí nghiệp trên 100 triệu đồng/năm; công trình "Xây dựng phòng khám nha khoa kỹ thuật cao" của Bệnh viện quận 5 với tổng giá trị đầu tư 500 triệu đồng, tiết kiệm chi phí cho bệnh viện 100 triệu đồng... Dịp này, LĐLĐ quận đã tuyên dương 85 tập thể, cá nhân học Bác. 

Tin-ảnh: N.Hà