Hội diễn kéo dài 2 ngày, quy tụ hàng trăm cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc 65 trường học trên địa bàn, với 68 tiết mục và 3 chương trình nghệ thuật. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ; đề cao tình yêu quê hương, đất nước và hình ảnh nhà giáo...

Những tiết mục, chương trình xuất sắc nhất sẽ được trao giải và công diễn tại lễ họp mặt truyền thống kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 

N.Hoàng