Hội thi bắt đầu từ 18-7, với sự tham gia của 135 CBCC ở 27 đơn vị. Đây là lần thứ 2 đội Quận đoàn 2 đoạt giải nhất Hội thi CBCC trẻ với công cuộc cải cách hành chính.

N. Dương