Hội thi nhằm duy trì và phát triển phong trào văn nghệ trong công nhân đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho CN làm việc trong các KCX-KCN TP.

Các đơn vị gửi danh sách đăng ký về Văn phòng CĐ các KCX-KCN TP từ nay đến ngày 30-4.

H.Đào