Trong số hơn 2.000 SV, có 500 SV tham gia phỏng vấn giả định và hơn 1.000 SV được giới thiệu việc làm. Ngoài đăng ký tuyển dụng trực tiếp tại các gian hàng của doanh nghiệp, SV còn được hướng dẫn cách thức tìm việc, viết hồ sơ trực tuyến trên máy tính.

Hơn 1.000 sinh viên được giới thiệu việc làm

Tham gia ngày hội, SV còn được các chuyên gia nhân sự truyền đạt kinh nghiệm trả lời phỏng vấn, những kỹ năng cần thiết khi ứng tuyển tại các doanh nghiệp. Ngày hội “Phỏng vấn - Tuyển dụng” là hoạt động được Trung tâm Hỗ trợ Học sinh - SV tổ chức mỗi năm 2 lần từ năm 2009 đến nay.

N.Luân