Tổng số tiền hỗ trợ là 51 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ Xã hội CĐ Y tế Việt Nam. Trước đó, CĐ Y tế Việt Nam đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình anh Võ Xuân Đại - chuyên viên chính Vụ Trang thiết bị công trình y tế (Bộ Y tế). Anh Đại đã không may bị nạn và mất tích tại Nghệ An ngày 10-8 vừa qua. Như vậy, tính riêng trong tháng 8-2019, CĐ Y tế Việt Nam đã hỗ trợ cho 46 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo tại nhiều địa phương trong cả nước với tổng số tiền hỗ trợ là 104 triệu đồng.

Hơn 100 triệu đồng san sẻ với đoàn viên khó khăn - Ảnh 1.

Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ đoàn viên khó khăn

Bên cạnh hoạt động chăm lo, CĐ Y tế Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan có liên quan tham gia nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động y tế. Đặc biệt, CĐ Y tế Việt Nam còn ký các thỏa thuận triển khai các chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên CĐ" và kêu gọi các doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ Xã hội CĐ Y tế Việt Nam nhằm san sẻ với cán bộ, đoàn viên khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Tin-ảnh: N.Hà