Riêng hội thi tìm hiểu “60 năm nước CHXHCN VN” có 122 bài viết của CNLĐ của các CĐ cơ sở tham gia. Ban tổ chức trao tổng cộng 15 giải thưởng vào ngày 28-7. Ngoài ra, LĐLĐ quận còn tổ chức một lớp tập huấn quy trình, kỹ năng ký kết thỏa ước lao động tập thể cho 60 CĐ cơ sở ngoài quốc doanh.
H.Hiệp