Trong nhiệm kỳ này, CĐ Giáo dục quận 11 cũng đề ra nhiệm vụ: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ; đẩy mạnh các phong trào “Tự học, tự rèn”, đổi mới phương pháp giảng dạy…
Công đoàn và Đoàn Thanh niên SAWACO hướng dẫn chủ nhà trọ đăng ký mua nước sinh hoạt đúng giá cho công nhân
 Ảnh: VĨNH TÙNG

Trong nhiệm kỳ 2007- 2012, CĐ Giáo dục quận đã tổ chức 9 lớp tập huấn nghiệp vụ CĐ cho hơn 1.000 lượt cán bộ CĐ. Mỗi năm, các đoàn viên đã tự làm trên 800 đồ dùng dạy học và gần 100 giáo án điện tử.

* Trước đó, ngày 26-10, đã diễn ra Đại hội Đại biểu giữa nhiệm kỳ (2010-2015) CĐ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO). Thời gian qua, CĐ SAWACO đã chủ động triển khai nhiều phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, khuyến khích CNVC-LĐ phát huy sáng kiến để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 
Ngoài ra, CĐ SAWACO còn phối hợp với Đoàn Thanh niên SAWACO triển khai chương trình nước sạch cho công nhân tại 360 khu nhà trọ, hỗ trợ hơn 12.111 công nhân sử dụng nước sinh hoạt đúng giá.

H.Nhung - K.An