Hơn 1.000 việc làm chờ ứng viên

Có 8 doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp, 15 doanh nghiệp tuyển dụng trực tuyến qua website: http://vieclamhcm.net và http://vlhcm.vieclamvietnam.gov.vn với 1.029 vị trí. Các ngành nghề cần nhiều lao động là điện - điện tử, kế toán - kiểm toán, kỹ thuật - cơ khí, quản lý kinh doanh, xây dựng - kiến trúc, công nghệ thông tin, tài chính, bất động sản, biên - phiên dịch, lái xe, dệt may - da giày, lao động phổ thông...

T.Phước