Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, LĐLĐ quận 12 còn phát động 5 đợt thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ như: phong trào Mùa xuân, Bàn tay vàng, Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi và phong trào Giỏi việc nước - Đảm việc nhà.

Hơn 10.000 CNVC-LĐ tham gia thi tay nghề - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Năm - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 12, TP HCM - trao kỷ niệm chương cho cán bộ Công đoàn

Với tiêu chí tổ chức gắn nội dung thi đua với tình hình sản xuất - kinh doanh của từng đơn vị và lợi ích người lao động, các phong trào thi đua đã mang lại các kết quả thiết thực. Cụ thể, đã có 23 công trình, sản phẩm mới cùng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp hơn 6,5 tỉ đồng. Cũng thông qua các phong trào, đã có hơn 10.000 CNVC-LĐ được tham gia hội thi tay nghề, qua đó được xét nâng bậc, nâng lương.

Dịp này, LĐLĐ quận 12 cũng đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ" cho 10 cán bộ CĐ cơ sở có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tổ chức CĐ và khen thưởng 33 CĐ cơ sở có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm.

Tin-ảnh: M.Chi