Nhật Bản vẫn là thị trường thu hút lao động Việt Nam. Hiện Việt Nam đã trở thành nước có số lượng thực tập sinh lớn nhất trong 15 quốc gia phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản. Sau hơn 20 năm, đã có hơn 150.000 lượt lao động Việt Nam tới Nhật Bản để thực tập kỹ năng. Không chỉ tăng trưởng về số lượng, chất lượng phái cử thực tập sinh Việt Nam gần đây cũng có những cải thiện rõ rệt. Riêng năm 2016, đã có khoảng 40.000 thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản theo chương trình này.

Hơn 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài - Ảnh 1.

Trước đó, năm 2016, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Luật Triển khai Chương trình thực tập kỹ năng đúng quy định và bảo hộ thực tập sinh kỹ năng với một số nội dung chủ yếu như: cấp phép cho tổ chức quản lý, tăng thời gian thực tập tại Nhật Bản từ 3 năm lên 5 năm, nâng hạn mức tiếp nhận thực tập sinh cho các tổ chức quản lý và tiếp nhận được đánh giá tốt; mở rộng ngành nghề cho phép tiếp nhận thực tập sinh hộ lý người nước ngoài.

K.Linh